Privacy Policy

Studar bestaat uit:

  • Architectenbureau Bruno Carpentier bvba • Bruggestraat 631 • 8930 Menen
  • Safe@Work bvba • Bruggestraat 631 • 8930 Menen
  • Architectenbureau Philippe Guilbert bvba • Bruggestraat 316 • 8930 Menen

Studar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en familienaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres
– ondernemingsnummer
– bankrekeningnummer
– rijksregisternummer

Studar verwerkt uw persoonsgegevens op volgende gronden:
– het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is
– zij hiertoe een wettelijke verplichting heeft
– zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft om te kunnen ondernemen

Studar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunningen, uitvoeren EPB en veiligheidscoördinatie.
– informatieverstrekking van algemeen belang

Studar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor meer info klik op deze link.

Studar verstrekt uitsluitend info aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Studar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Studar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studar.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Studar neemt de passende technische of organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen. Studar beschermt onder meer tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens.


Disclaimer
Studar is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.