Ontstaan – Doel

Veiligheidscoördinatie, stabiliteit, brandnormering, toegankelijkheid, stedenbouwkundige verordeningen, RUPS, GRUPS, watertoets, wetgeving op overheidsopdrachten, STS, NBN, ATGB,  akoestiek, luchtkwaliteit in gebouwen, EPB regelgeving, energie neutrale gebouwen, luchtdicht bouwen, BEN woningen…. Een greep uit de lijst van items die voortdurend in evolutie zijn en waar een kandidaat-bouwheer zeker mee geconfronteerd wordt bij de opstart van zijn project.

Om de bouwheer doorheen dit kluwen van een steeds groter wordend eisenpakket te loodsen is er een goede dirigent nodig. In deze sfeer is STUDAR ontstaan in februari 2016.

STUDAR staat voor STUDY & ARCHITECTURE. Een samensmelting van architecten- en ingenieurbureaus die hun knowhow bijeenbrengen om de klant beter te begeleiden in alle facetten van het bouwproces.

In dit opzicht beperkt STUDAR zich niet alleen tot het ontwerp van gebouwen en de begeleiding bij de uitvoering maar biedt het ook diensten aan zoals stabiliteitEPBveiligheidscoördinatie, blowerdoor en ventilatieverslaggeving.

Op die manier kunnen mogelijke architecturale oplossingen snel onderzocht worden naar hun bouwfysische en bouwtechnische haalbaarheid en performanties. Het gebouwde project is een synthese van deze soms moeilijk te combineren uitgangspunten. Daar reeds vanaf de eerste pennentrek het overleg start, zijn alle partijen perfect op de hoogte van alle onderdelen van het ontwerp. Zo komen we tot een totaal concept van het gebouw, die de integratie van hedendaagse technieken en bouwkunde combineert met een hedendaagse vormentaal.


Actieradius

STUDAR is actief in verschillende sectoren van de bouw; woningbouw (particulier, groepsbouw, promotie, sleutel-op-de-deur), utiliteitsgebouwen (winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, horeca, scholen, monumenten,…), zowel nieuwbouw als renovatie. Het streeft ernaar een zo compleet mogelijke opdracht te introduceren teneinde de bouwheer van bij het begin alle informatie te verschaffen die van belang zijn bij het ontwikkelen van zijn wensen, ideeën en verwachtingen.


Werkwijze

Van bij de aanvang van een opdracht wordt een projectarchitect of projectingenieur aangewezen en vaste projectmedewerkers. Dit sub-team staat in voor alle studies, uitvoeringstekeningen, detailtekeningen, werfopvolging en oplevering. Deze mensen maken altijd integraal deel uit van het ontwerpteam zodat zij alle eventuele vragen en wijzigingen kunnen opvangen terwijl ze het oorspronkelijke concept bewaken. In de meeste gevallen is dit de projectarchitect of projectingenieur, de persoon die het project aanleverde of op 1 of andere wijze een band heeft met de opdrachtgever.

Elk project vergt telkens een nieuwe aanpak, zowel ontwerpmatig, communicatief, evenals de uitvoeringswijze. Om hier te volle aan tegemoet te komen is een geoliede machine onontbeerlijk.

STUDAR fungeert hier als motor voor een garantie van kwaliteitsvolle realisatie volgens het programma en het budget van de opdrachtgever.

Het streeft naar een resultaat die voldoet aan hedendaagse normen qua structurele efficiëntie, bouwfysische duurzaamheid, akoestische performanties, functionaliteit en bruikbaarheid, bio-ecologisch bouwen en zuinig energie verbruik. Elk onderdeel wordt vanuit al deze verschillende uitgangspunten gewikt, gewogen en, indien nodig, aangepast. Het programma en de locatie van de gestelde opdracht doet een beroep op het hele scala van vaardigheden van alle partners van het samenwerkingsverband.

Deze samenwerking is niet louter gebaseerd op een combinatie van technische kunde maar vooral op een aanpakmentaliteit die blijft zoeken naar het beste antwoord op de gestelde vraag.

Hoezeer de opdrachten ook verschillen, toch streven we ernaar telkens naar een herkenbare aanpak. Niet zozeer onder een uniforme vormentaal maar veeleer vanuit een vaste mentaliteit, een bepaalde visie op het ontwerp, de techniek en de architectuur.

Begrippen als functionaliteit, compactheid met beeldende kracht en een heldere stedenbouwkundige inpassing typeren het werk.