Het behalen van een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie beperkt het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. De minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een goede binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze niveaus bevordert het algemene comfort van gebouwen.

Wanneer van toepassing?

Moet mijn bouwproject voldoen aan de EPB-eisen?

Voor een vergunningsaanvraag of melding waarvoor de medewerking van een architect vereist is, is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig, behalve:

  • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt en
  • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

Wat houdt een EPB-verslag precies in?

Aan de hand van software die door de overheid ter beschikking gesteld wordt, moet berekend worden of aan volgende eisen voldaan wordt:

  • Max. K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit.
  • Max. U-waarden (min. R-waarden) voor de afzonderlijke scheidingsconstructies (schildelen).
  • Max. E-peil. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning. Conform de huidige energieprestatieregelgeving moet het E-peil van een woning kleiner zijn dan of gelijk zijn aan E60.
  • Minimale ventilatievoorzieningen: bepalen van toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten per ruimte.
  • Beperking van risico op oververhitting in de zomer.
  • Ook de invloed van koudebruggen op het specifieke warmteverlies door transmissie in rekening worden gebracht.
  • Aanwezigheid van hernieuwbare energie.

Onze meerwaarde voor de bouwheer is advies leveren op maat waarbij, in de mate van het mogelijke, een praktisch antwoord gegeven wordt op concrete vragen. Door een grote flexibiliteit worden zonder problemen kleine aanpassingen of andere materiaalkeuzes herberekend.

Onze meerwaarde voor de architect en aannemer is onze kennis en ervaring in deze materie. Er werden reeds een groot aantal berekeningen en simulaties uitgevoerd zodat wij onmiddellijk een correcte inschatting kunnen maken van de energieprestatie van diverse bouwtypes en materiaalkeuzes.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be