Een luchtdicht gebouw beperkt in grote mate het energieverbruik van een gebouw.

Meten is weten, wij kunnen deze luchtdichtheidstest voor uw project zelf uitvoeren. Een luchtdichtheidsmeting biedt in tegenstelling tot andere, vaak dure investeringen een betaalbaar alternatief om het E-peil aanzienlijk te laten dalen.

Meting

De meting wordt uitgevoerd met een geijkte ventilator (merk : Minneapolis BlowerDoor) met regelbare snelheid waarmee een onder- of overdruk wordt opgebouwd van 50 Pa. De ventilator heeft een maximaal debiet van 7500 m3 / uur.
Bij de uitvoering van de luchtdichtheidstest worden alle voorschriften van STS-P 71-3 en van de norm NBN EN 13829:2001 nageleefd.

Meetresultaten

De totale luchtvolume stroom per uur bij 50 Pascal wordt berekend.

Luchtlekken

Luchtlekken worden opgespoord. Het belang van deze luchtlekken wordt beoordeeld en suggesties voor de sanering worden mondeling voorgesteld.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be