We beginnen met de lastendaling van het project. Er wordt gezocht naar de meest economische oplossing. Uiteindelijk komen we tot bekistings-, wapeningsplannen en staalborderellen, onmiddellijk bruikbaar voor de aannemer op de werf. Deze plannen geven de plaatsen aan waar de wapeningen zich moeten bevinden. Uiteraard worden ook het aantal, de diameter en de lengte van deze staven opgegeven. Tevens vindt men op de plannen de breedte en hoogte van de betonbalken, de dikte van de platen, de afmetingen van eventuele betonkolommen, … Ook van eventuele buisprofielen en/of metalen liggers bepalen wij de dimensies.

Voorstudies

In een voorstudie worden de hoeveelheden van het project berekend

  • zoals het gewicht aan staal
  • gewicht van metalen liggers
  • het volume beton
  • oppervlakte aan gewelven, predallen, liggers en vulpotten
  • diameters van stalen buisprofielen

met als doel tot een beter inzicht in de totaalprijs van het project te komen. Er wordt een betonvolume opgesteld die de architect kan gebruiken bij het opstellen van zijn lastenboeken.

Werfcontrole

Desgewenst kunnen wij gerichte werfcontroles uitvoeren. Ter plaatse worden alle wapeningen en betonsecties nagegaan. Opmerkingen worden onmiddellijk overgemaakt aan aannemer en architect, waarbij wij constructief meezoeken naar oplossingen.

Prijs

De kostprijs van de studie is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Het honoraria voor een appartementsgebouw van meerdere verdiepingen verschilt van deze voor een eengezinswoning. Ook is de studie van een woning op palen complexer dan deze van een zelfde woning op sleuffunderingen. Wilt u de prijs weten voor uw project, dan vragen we u ons de nodige documenten ter inzage te bezorgen, zodat we ons een concreet beeld kunnen vormen.

Nodige documenten

Voor het opmaken van een offerte hebben we een exemplaar van de goedgekeurde plannen nodig. Dit omvat zowel de grondplannen, de gevelzichten als de doorsnedes. Indien u reeds over een sonderingsverslag beschikt kunnen wij ook voor de funderingsstudie een correcte offerte opstellen.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be